เหรียญกษปาณ์ของไทย

ในประวัติศาสตร์การใช้เหรียญกษาปณ์ของไทย มีการออกเหรียญกษาปร์แบบต่างๆ มากมายหลายรุ่น ซึ่งพอจะแบ่งได้ดังนี้

ซื้อ-ขาย เหรียญที่หน้า FACEBOOK ของเรา

  • เหรียญกษาปณ์ที่ออกโดยรัฐบาล

  • Coin Thailand น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 4

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 5

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 6

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 7

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 8

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 9

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม