สื่อการเงินก่อนยุคใช้เงินเหรียญ

ในประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนของไทย มีการใช้สื่อแลกเปลี่ยนทางการเงินต่างๆ ซึ่งพอจะแบ่งได้ดังนี้

ซื้อ-ขาย เหรียญที่หน้า FACEBOOK ของเรา

  • สื่อแลกเปลี่ยนทางการเงินแบบต่างๆ ก่อนยุคที่มีการทำเหรียญออกมาใช้

  • Coin Thailand น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้